Gemeenteraad besluit klussenplaats voor woonboten aan te leggen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoekenUit de bijlage bij het raadsbesluit, pagina 3,


"De klussenhaven:

Voor de klushaven zijn een aantal spelregels opgesteld:

- De klussteiger is bedoeld voor woonschepen met een vaste ligplaats en voor charterschepen die reeds het jaar ervoor in de stad hebben overwinterd."


De charterschepen hebben nooit gebruikt gemaakt van de voorziening, maar worden waarschijnlijk genoemd omdat de regeling aanvankelijk voor de Noorderhaven was bedoeld waar toen nog een aantal charterschepen lagen die ook moesten kunnen klussen. Inmiddels beschikken charterschepen over een grote hoeveelheid alternatieve ligplaatsen waar onderhoud geen overlast veroorzaakt (zoals het Eemskanaal). Dat was in 1997 nog niet het geval. Het ging er vooral om, om scheepsbewoners die geen werf kunnen betalen te faciliteren (stimuleren) het werk zelf uit te voeren. En dat is nog steeds actueel.

De toen bedachte kosten van 50 gulden per week waren veel te hoog. Er werd geen enkele voorziening getroffen die het bedrag legitimeerde: water en stroom heeft men op de eigen ligplaats ook. Zelfs krachtstroom werd niet aangelegd.

Het WCG verzette zich in 1996 terecht tegen een verplichting om van de klussenplaats gebruik te maken. Als de klus of het onderhoud gewoon op de ligplaats gedaan kan worden, dan moet dat mogelijk zijn, net als bij een gewoon huis. Voor de Noorderhaven ligt dat anders. Er is vrijwel niet te klussen zonder grote overlast of schade aan naastgelegen schepen te veroorzaken. Daarbij liggen de schepen ingesloten waardoor onderhoud rondom het schip niet mogelijk is. Hier blijft de klussenplaats het beste alternatief.