Klussenplaats voor woonboten verdient meer aandacht

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


20 augustus 2014

Groningen beschikt sinds 1997 over een klussenplaats voor woonschepen. In 2010 is de klussensteiger in de Finse Haven opgeheven en is een locatie aan het oude Winschoterdiep bij de Antwerpenbrug (Gideonweg) beschikbaar gesteld. De klussenplaats is bedoeld voor particuliere werkzaamheden aan woonschepen uit de stad Groningen die op de eigen ligplaats niet of lastig uitgevoerd kunnen worden, danwel overlast veroorzaken. In eerste instantie ging het vooral om schepen uit de Noorderhaven. Door oneigenlijk gebruik is de klussenplaats in verval geraakt. Het WCG vindt de klussenplaats een uitstekende voorziening en stelt voor om de komende tijd de klussenplaats opnieuw op de kaart te zetten: duidelijkheid over de status (bestemmingsplan), tijdsduur en de gebruikskosten.

  • Er bestaat een overeenkomst voor het gebruik van de klussenplaats, maar daarin wordt niet duidelijk wat de kosten van het gebruik zijn. Ook zijn de elektriciteitskosten niet vast te stellen. Er blijkt geen eenduidige gebruiksduur te bestaan. De status van dit gebruikerscontract is onduidelijk: het is niet vastgesteld door het college of de gemeenteraad.

Het WCG vindt dat het gebruik van de klussenplaats in de Verordening Openbaar Vaarwater opgenomen zou moeten worden. Voor gebruikers die al Roerende Zaak Belasting of liggeld betalen (b.v. in de Noorderhaven) zouden de kosten beperkt moeten blijven tot het elektriciteitsgebruik. Het is een goede zaak dat het opknappen van woonboten zonder overlast te veroorzaken aangemoedigd wordt door de beschikbaarheid van een aantrekkelijke klussenplaats.

  • De huidige voorwaarden bij de gebruikersovereenkomst zijn klant-onvriendelijk en nauwelijks te begrijpen. Ze lijken te zijn opgesteld voor bedrijfsmatige klanten (voor wie de klussenplaats niet bedoeld is) en getuigen van weinig inzicht in de klussende bootbewoner. Als je deze voorwaarden letterlijk neemt is klussen zelfs verboden en kun je voor het minste of geringste een bekeuring van €500,- krijgen.

Het WCG stelt voor om deze voorwaarden te herzien en gebruiksvriendelijker en begrijpelijker te formuleren.


Klussenplaats Gideonweg 2015.jpg