Mogelijk ernstige beperking van de bediening van de spoorbrug

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Het treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden zal in 2020 worden uitgebreid. Het project heet "Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden" (ESGL) en heeft grote gevolgen voor de bediening van de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal, nabij het hoofdstation van Groningen.

Het WCG, het Watersportverbond, Schuttevaer en de Provincie Drenthe maken zich zorgen over de gevolgen van de plannen voor de bevaarbaarheid van het Noord-Willemskanaal als de spoorbrug nog maar twee keer 2 minuten per uur geopend zal worden.


Uit de zienswijze van het WCG van 12 januari 2017:

* Pro Rail heeft in een email aan het Watersportverbond kenbaar gemaakt dat als gevolg van de extra sneltrein de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal nog maar twee keer 2 minuten per uur geopend zal kunnen worden. Dit is te weinig om de woonboten een veilige doorvaart te verlenen, temeer daar er 3 bruggen gelijktijdig gepasseerd moeten worden. Slechts met nachtbediening kan dit probleem opgelost worden, hetgeen niet alleen zeer ongewenst en onveilig is, er zullen ook uitgebreide wachtplaatsvoorzieningen moeten worden aangelegd om de verzamelde stroom boten op te vangen.

* Het WCG vermoedt dat een 2 minutenbediening de doodsteek wordt voor de scheepvaart tussen Groningen en Drenthe voor zowel woonboten als beroeps- en pleziervaartuigen. Recente miljoenen-investeringen in de recreatieve infrastructuur dreigen daardoor verloren te gaan.

* Het WCG verzoekt dringend om de gevolgen van het ontwerpbesluit voor de doorvaart op het Noord-Willemskanaal tot een minimum te beperken. De huidige bediening van twee keer 8 minuten per uur is een vereiste voor een goede afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

* De spoorbrug over het Noord-Willemskanaal wordt buiten het ontwerptracébesluit gehouden, terwijl het ontwerpbesluit wel gevolgen heeft voor het functioneren van de brug. Het WCG verzoekt het tracé zodanig te wijzigen dat de brug onderdeel wordt van het tracé en nota’s en schetsen daarop aan te passen.laatste nieuws