ProRail streeft om huidige bediening spoorbrug Noord Willemskanaal minimaal te handhaven

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

14 november 2017


Twee bewoners van de Julianaweg hebben het Gebruikersoverleg Vaarwegen Groningen en Fryslân en Rijkswaterstaat Noord Nederland bij kunnen wonen. Bij deze gelegenheid legt ProRail uit hoe de spoorbrug over het Noord Willemskanaal in de toekomst bediend zal worden. Over de toekomstige bediening was veel commotie ontstaan omdat de brug vanaf 2020 nog maar 2 keer 2 minuten per uur zou draaien, veel te weinig voor een veilige afhandeling van het vaarverkeer (lees meer)

Reactie bewoner:

"ProRail heeft uitgelegd hoe men probeert de bediening van de spoorbrug in combinatie met de andere twee bruggen goed te organiseren. De indruk bestaat dat men erg z'n best doet het geheel te houden zoals het nu is (2 keer 6,5 minuten) en er eventueel nog meer uit te halen. Het is een ingewikkelde zaak want er doen veel partijen mee en die hebben allemaal hun eigen belangen. Maar de indruk over de inspanning die geleverd wordt is positief.

Een en ander moet echter ook nog met Arriva worden afgestemd en behalve meer treinen gaan er ook meer bussen rijden. Dit gebeurt pas in latere instantie en daar zou nog een probleem kunnen zitten. Afwachten dus en opletten.

In april is er weer een vergadering. Dit maal in Groningen."