Teleurstellend debat in de gemeenteraad over de Noorderhaven

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

21 februari 2018De wethouder bevestigt dat gemeente en WCG overeengekomen zijn dat er op korte termijn een proefprocedure komt om de gevolgen van de nieuwe woonbotenwet voor de Noorderhaven vast te stellen.

De SP en het CDA halen consequent de volgende passage aan uit het raadsvoorstel van 31 mei 2017 (p6):   "Mocht de praktijk uitwijzen dat meer schepen dan waar we nu op inzetten een drijvend bouwwerk moeten worden dan levert hen dat niet meer of minder rechten dan 'varende schepen' in de Noorderhaven. Gelijke behandeling in één en hetzelfde havensysteem is waar we op koersen. Binnen dat havensysteem krijgen drijvende bouwwerken een omgevingsvergunning en varende schepen een verklaring. Beiden geven recht op een plek in de Noorderhaven."

Tijdens het debat werden drie moties ingediend, waarvan er twee zijn verworpen.

Aangenomen: motie 7: Vrijhaven Noorderhaven (Collegepartijen D66, PvdA, Groen Links, VVD)

  • Inventarisatie en het handhavingsplan aan raad en bewoners voorleggen alvorens eventueel te gaan herschikken.
  • Maatwerk leveren bij eventuele herschikking door rekening te houden met de omstandigheden per schip.
  • Bewoners die de Noorderhaven moeten verlaten daarvoor ruim de tijd te geven en desgewenst hulp bieden bij het zoeken naar alternatieve ligplaatsen.

Verworpen moties:

  • motie 5: vooraf duidelijkheid geven over mogelijke gevolgen van de inventarisatie en van het eventueel niet meewerken van bewoners (SP, CU, CDA, Student en Stad, Stad en Ommeland, 100%Groningen)
  • motie 6: voor- en nadelen van een vergunningstelsel voor de Noorderhaven onderzoeken voordat er verdere actie plaats vindt (CU, CDA, SP, Student en Stad, 100%Groningen))