Column: De wonderen zijn Groningen nog niet uit.....

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Sinds 1990 woon ik op een boot in Groningen en als volger van de lokale politiek en andere gebeurtenissen was De Groninger Gezinsbode een welkome, gratis heraut…...toen ik nog in Beijum woonde. Op de een of andere manier lukte het de bezorgers van De Groninger Gezinsbode nooit om een exemplaar in de brievenbus te stoppen.

Tot wanhoop gedreven heb ik ondanks herhaaldelijk bellen, boos, minder boos na talloze pogingen halverwege de jaren negentig mij neergelegd bij het feit dat woonbootbewoners niet binnen het bezorgingsterrein van De Groninger Gezinsbode vallen en verstoken blijven van gemeentelijk nieuws.

Dat idee werd nog eens bevestigd toen, in 2015, via het Dagblad van het Noorden (zelfde uitgever) een gratis krant huis-aan-huis zou worden verspreid over de te verwachten verkeersperikelen rond de aanleg van een nieuwe Zuidelijke Ringweg en andere investeringen in asfalt. Begripvol heb ik toen de burgemeester en de directeur van Groningen Bereikbaar een mail gestuurd dat huis-aan-huis uiteraard niet betekende boot-aan-boot en dat het mij als bootbewoner natuurlijk niet aangaat om te weten hoe Groningen Bereikbaar blijft. (De directeur reageerde met excuses en de burgemeester liet via een geautomatiseerde mail weten dat het bericht was ontvangen).

Maar goed…. Tot mijn stomme verbazing plofte vorige week De Groninger Gezinsbode in de bus. En deze week alweer. De wonderen zijn de wereld nog niet uit en ik ben benieuwd hoe lang dit wonder aanhoudt….

Of…….

Opgewekt door deze bemoedigende ontwikkeling en het feit dat het woonschip al sinds jaar en dag een door deze stad erkende woonvorm is, de wet Basisadministratie Adressen en Gebouwen volop in werking is waardoor zelfs de schepen in de Noorderhaven een echt adres hebben gekregen en het feit dat door een komende wetswijziging woonboten ook landelijk zullen worden erkend als object om in te wonen (hoewel de geleerden er nog niet helemaal uit zijn wat de precieze gevolgen zullen zijn) werd mijn aandacht getrokken door een billboard van de organisatie groningenwoontslim.nl. Dat schijnt een samenwerking te zijn van de gemeente Groningen met iets. Wat dat iets is wordt op de website niet geheel duidelijk. Daar kun je subsidies aanvragen en financieringen regelen voor energiebesparende maatregelen en andere duurzame verbeteringen aan de eigen woning.

Goedgemutst zocht ik de website op waar mij werd gevraagd postcode en huisnummer in te vullen zodat ik een ‘check’ kon doen wat er zoal mogelijk is. Postcode 9724 AK, huisnummer 1007……..

Linksonder in beeld verschijnt: We hebben uw adres niet kunnen vinden. Controleer of u de juiste gegevens heeft ingevuld en klik op volgende. Dat de gegevens kloppen maakt voor het klikken op volgende niet uit. Ik kom niet verder. Dit adres bestaat niet volgens Groningen woont slim. Slim?


Ik moet voorlopig tevreden zijn met het feit dat de bezorger van De Groninger Gezinsbode mij in ieder geval weet te vinden. Die andere wonderen laten nog op zich wachten. Over een jaar of 20 misschien…….?

Klaas Koetje

Update 14-11-2016

En het wonder is alweer vervlogen sinds een week of 2. Misschien wist de bezorger er al van....sommige zaken liggen eerder op straat dan dat ze democratisch besloten zijn. En De Groninger Gezinsbode publiceert tenslotte de officiële berichten van de gemeente. Als die gaat aankondigen dat de helft van de boten weg moet....misschien is het dan beter het slechte nieuws niet te bezorgen. Dus we zijn weer terug bij het punt waar we zeker 20 jaar geleden waren begonnen. En dat geldt, helaas, helaas niet alleen voor de bezorging van De Groninger Gezinsbode..... Zie de volgende berichten op deze site of lees dit artikeltje eens.