Ligplaatsen woonboten Eemskanaal van de baan, zorgen om totaal aantal ligplaatsen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Zowel bij TV Noord als Dagblad van het Noorden zijn artikelen geplaatst over bewoners die zich zorgen maken over mogelijke ligplaatsen voor woonboten aan het Eemskanaal. Veel vooroordelen en een hoog "niet in mijn tuin" gehalte.

Er wordt wel terecht gesteld dat de ligplaatsen aan het Eemskanaal in principe voor de beroepsvaart zijn bestemd. Dat heeft het WCG al aangegeven tijdens de bespreking van de Watervisie in mei 2017. In november bleek tijdens een open sessie met de gemeenteraad echter dat mogelijke ligplaatsen voor woonboten aan het Eemskanaal eigenlijk al van tafel zijn vanwege eisen die aan de vaarweg worden gesteld.

De gemeenteraad heeft met de Woon- en de Watervisie vastgesteld dat er 434 ligplaatsen voor woonboten moeten zijn en dat het aantal niet mag afnemen. Momenteel zijn er minder dan 434 ligplaatsen en er zijn nog steeds geen definitieve locaties gevonden voor nieuwe ligplaatsen.

Een zorgelijke ontwikkeling, temeer daar de gemeenteraad heeft besloten dat er maximaal 29 ligplaatsen in de Diepenring mogen verdwijnen, maar dat die wel elders gecompenseerd moeten worden.

Het WCG stelt dat er genoeg mogelijkheden zijn, zowel op het Suikerunie-terrein, aan het Reitdiep en op langere termijn in de Scandinavische havens. Daar liggen prachtige kansen om in één klap van het ligplaatsenvraagstuk af te zijn.


(lees meer)