Verschil van inzicht tussen WCG en een aantal Noorderhavenbewoners

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


15 januari 2018

Vijftien Noorderhavenbewoners hebben alvast een omgevingsvergunning aangevraagd in de verwachting een procedure uit te lokken om duidelijkheid te verkrijgen over de juridische status van de woonboten in de Noorderhaven (persbericht). Ze zijn van mening dat alle schepen, varend en niet-varend een omgevingsvergunning moeten krijgen en dat met zo'n vergunning ook gewoon gevaren kan worden.

Het WCG is het in essentie met deze bewoners eens, namelijk dat alle woonboten de best mogelijke rechtspositie moeten krijgen en houden. We verschillen alleen van inzicht over de status van woonboten die daadwerkelijk varen. Deze woonboten zijn volgens de nieuwe wet geen bouwwerken en kunnen daarom geen omgevingsvergunning krijgen. Voor deze schepen verandert er volgens de minister niets. Deze uitleg wordt door geen enkele jurist of deskundige die geraadpleegd is betwist. Behalve dus door een aantal Noorderhavenbewoners.

De woonboten in de Noorderhaven die permanent stil liggen worden door de nieuwe wet gelijkgesteld met bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt. Gezien het raadsvoorstel van 31 mei 2017 zullen alle woonboten in de Noorderhaven een gelijke behandeling krijgen. Dat betekent ons inziens dat de schepen die geen omgevingsvergunning kunnen krijgen (de daadwerkelijk varende schepen) dan een overdraagbare ligplaatsvergunning moeten krijgen, hetgeen een enorme verbetering van de rechtspositie betekent (hypotheek, verkoopbaarheid, etc.)

Gemeente en WCG hebben in november al afgesproken dat er een proefprocedure zou kunnen komen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Het WCG kan hiervoor de meest geschikte kandidaat aandragen. De aanvraagactie doorkruist dit nogal en zorgt voor veel verwarring. Met name de enorme haast waarmee de aanvraag is ingediend heeft het WCG verbaasd en onaangenaam verrast.

Het is cruciaal bij deze discussie niet te vergeten dat de gemeente geen enkel schip met een omgevingsvergunning in de Noorderhaven wil hebben en dat men schepen die niet kunnen varen uit de haven wil verwijderen. En dat is ernstig, zeker in relatie tot het genoemde raadsvoorstel.