WCG: Klussenplaats voor woonboten aanpakken en opnemen in de Watervisie

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door DirkVanDriel (Overleg | bijdragen) op 16 sep 2017 om 08:12

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Het WCG heeft op 16 januari 2017 het onderstaande advies naar de gemeente gestuurd:

Klussenplaats voor woonboten: opnemen in de Watervisie en betere afspraken maken

Groningen beschikt aan de Gideonweg over een klussenplaats voor woonboten die bedoeld is om het onderhoud aan woonboten te faciliteren en te stimuleren. Deze klussenplaats is door oneigenlijk gebruik en gebrek aan regelgeving en handhaving in verval geraakt.

Het WCG was in de jaren negentig nauw betrokken bij de aanwijzing van de klussenplaats voor woonboten, toen nog in de Finse Haven. De klussenplaats is niet opgenomen in de Verordening Openbaar Vaarwater en het Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater. Dit betekent echter niet dat er in het verleden geen afspraken zijn gemaakt. Toen de gemeenteraad in 1997 besloot dat er een klussenplaats voor woonboten moest komen was het belangrijkste doel het opknappen van woonboten te stimuleren en overlast door klussende bewoners te voorkomen. Deze laagdrempelige voorziening was aanvankelijk bedoeld voor de schepen uit de Noorderhaven maar werd uiteindelijk beschikbaar voor alle woonboten in de gemeente Groningen. Opknappen van woonboten stimuleren: hoe actueel in 2017! De klussenplaats was niet bedoeld voor recreatiejachten, ook om oneigenlijke concurrentie met de vele jachtwerven en -havens in de gemeente Groningen te voorkomen.

Dat de klussenplaats onvoldoende de doelgroep bereikt komt grotendeels doordat de gemeente oneigenlijk gebruik toestaat, met de huidige verloedering als gevolg. Tot voor kort heeft er vier jaar lang een sterk verwaarloosde woonboot uit de Woonschepenhaven gelegen waaraan slechts enkele weken is gewerkt. Daarvoor lagen er meerdere bootjes van waaruit drugs werd verhandeld en prostitutie bedreven. Het meest merkwaardige (toegestane) gebruik van de klussenplaats vindt plaats door illegaal bewoonde recreatieboten ("zwerfbootjes") , een categorie waar het WCG zich steeds grotere zorgen over maakt. Boten die bovendien doorgaans van buiten de gemeente komen. Voor de duidelijkheid: in Groningen kennen we in principe geen illegale woonboten, elke woonboot heeft een huisadres, elke bewoner betaalt alle gemeentelijke belastingen. Alle andere boten in de gemeente Groningen zijn beroepsvaartuigen, recreatievaartuigen of permanent bewoonde recreatievaartuigen. Voor deze categorieën is de klussenplaats nooit bedoeld geweest: werkzaamheden behoren niet bedrijfsmatig te zijn, valse concurrentie te veroorzaken of illegale situaties te faciliteren.

De klussenplaats is logischerwijs ook een woonplek; je kunt moeilijk verwachten dat de klussende bewoners in een hotel gaan zitten. In het kader van de Watervisie is het zinvol om te kijken of de klussenplaats ook als wissel-ligplaats voor woonboten gebruikt kan worden, waarbij klussers altijd voorrang hebben. Het ligt voor de hand dat elk gebruik van deze ligplaatsen in tijd beperkt moet zijn. Overigens is gebleken dat de bedrijven in de nabije omgeving van de klussenplaats erg te spreken zijn over de positieve aspecten die (bewoonde) schepen met zich meebrengen: sociale veiligheid en minder diefstal in een gebied dat nogal last had van criminaliteit.

Het WCG heeft het slecht functioneren van de klussenplaats sinds 2014 ruim onder de aandacht gebracht middels een veelbezochte webpagina, maar ondanks veelvuldig aandringen bij de gemeente is er niets gebeurd. Belangrijkste voorwaarde voor verbetering is het vastleggen van werkbare en handhaafbare regelgeving. Om de drempel laag te houden is het raadzaam om de woonboten (die al RZB of liggeld betalen) enkel voor de nutsvoorzieningen te laten betalen.

Tot slot

De klussenplaats kan een positieve rol spelen bij het stimuleren van het onderhoud van woonboten in Groningen, een speerpunt in de Watervisie (in ontwikkeling). De ligplaatsen kunnen ook worden ingezet als wissel-ligplaatsen. Daarbij kunnen de kosten voor de gemeente zeer laag gehouden worden; de nuts- en afmeervoorzieningen zijn al aanwezig. Het verdient aanbeveling om de nutsvoorzieningen te stroomlijnen met die in de Noorderhaven.