Wettelijke status ligplaats blijft onduidelijk; PvdA-D66 motie vraagt om helderheid

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door KlaasKoetje (Overleg | bijdragen) op 28 mrt 2017 om 12:18

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


PvdA-woordvoerder Albert de Vries heeft woensdagmiddag (14-12-2016) in de Tweede Kamer een motie ingediend om duidelijkheid te krijgen over de wettelijke status van de ligplaats. Dat heeft een minder verstrekkend gevolg dan het amendement dat hij afgelopen maandag wilde indienen. Hoewel De Vries nog steeds van mening is dat een ligplaats in de omgevingsvergunning moet worden opgenomen, wil hij wachten op voorstellen die minister Blok de komende tijd wil indienen om ook de huur(bescherming) van ligplaatsen te regelen. Vanuit de Landelijke Woonbotenorganisatie wordt al jaren gevraagd om huurbescherming voor ligplaatsen. Dit laatste speelt geen rol in Groningen maar zo links en rechts zijn rijk en waterschappen verhuurders van ligplaatsen.

Blok heeft toegezegd dat hij de ideeën van De Vries en Koolmees (D66) in die voorstellen nog eens zal bekijken. In het aanvankelijke wetsvoorstel voorschriften woonboten was de ligplaats ondergebracht in de omgevingsvergunning. Na kritische kanttekeningen van het Interprovinciaal Overleg was dat voorstel gewijzigd. Op aandringen van woonbootbewoners werd afgelopen maandag nogmaals voorgesteld om net als in het oorspronkelijke wetsvoorstel de ligplaatsen in de omgevingsvergunning op te nemen. Het opnemen van de ligplaats in de omgevingsvergunning zou een grotere rechtszekerheid betekenen voor woonbootbewoners. Hier het ultra-korte vergaderpunt afgelopen woensdag in de Tweede Kamer

Afgelopen maandag was er een wetsoverleg waarin De Vries een amendement aankondigde. Het amendement zou een grotere rechtszekerheid betekenen voor woonbooteigenaren. Wouter Koolmees (D66) was het daar mee eens: “Woonbooteigenaren gaven aan erover teleurgesteld te zijn dat de regeling aangaande ligplaatsvergunningen, die gedurende de consultatie nog wel in het wetsvoorstel zat, uit het wetsvoorstel is verdwenen”. De Vries verwees ook naar het aanvankelijke wetsvoorstel waarin de ligplaatsen in de omgevingsvergunning waren opgenomen en zei niet te begrijpen waarom dat was gewijzigd. Die wijziging was door het Interprovinciaal Overleg gevraagd omdat die instantie wees op het feit dat het ondoenlijk was om omgevingsvergunningen steeds weer te moeten aanvragen voor beroeps- en recreatieschepen. De minister besloot daarop alle ligplaatsen buiten de omgevingsvergunning te houden. Vanuit woonbootbewoners is vervolgens bij Kamerleden gewezen op de rechtszekerheid die daarmee in het gedrang kwam en gevraagd om onderscheid te maken tussen woonligplaatsen en andere ligplaatsen.

Ook CDA-Kamerlid H. Ronnes begreep het voorstel van de PvdA: “Een woonboot kan niet zonder ligplaats. Zonder ligplaats heeft een woonboot weinig waarde en is financiering niet mogelijk. Het is noodzakelijk dat ook de rechtspositie van eigenaren van woonboten met betrekking tot ligplaatsen verbetert c.q. duidelijk wordt”. Minister Blok wilde niet meteen het amendement afwijzen omdat het afgelopen maandag nog niet op schrift was gesteld. De door hem naar voren gebrachte bezwaren dat dan problemen zouden ontstaan met ondermeer landschapsverordeningen werden door De Vries en Koolmees weggewuifd. Zijn partijgenoot van de VVD R. van der Linde wilde ook zijn oordeel laten afhangen van de precieze formulering van het amendement omdat hij wat meer begrip heeft voor de belangen van waterschappen en provincies. Hij vroeg zich ook af of daarmee niet ‘cadeautjes’ worden weggegeven omdat de waarde van ligplaatsen zo hoog is. Tussen het overleg van maandag en het mini-debatje van woensdag in de Tweede Kamer is afgezien van een amendement omdat de formulering daarvan te ingewikkeld zou zijn. Dat komt nu aan de orde als de huurbescherming van ligplaatsen nog eens wordt bekeken. Dat kan overigens nog lang duren aangezien dat waarschijnlijk niet meer voor de verkiezingen zal plaatsvinden.

Zoals bekend behelst de wet een wetswijziging van de woningwet waardoor woonboten in het vervolg gezien worden als bouwwerken. Daardoor zullen woonboten een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) moeten hebben net zoals huizen en zullen nieuwe woonboten aan het bouwbesluit moeten voldoen. Varende woonschepen zullen niet aan het bouwbesluit hoeven te voldoen maar lijken ook omgevingsvergunningplichtig te worden alhoewel daar nog discussie over is. Alle bestaande woonboten zullen op basis van een overgangsregeling een omgevingsvergunning krijgen maar hoeven nog niet aan het bouwbesluit te voldoen. Pas bij verbouwing of vervanging zullen de regels van het bouwbesluit gevolgd moeten worden. Aanstaande dinsdagmiddag wordt over de wetswijziging en het amendement gestemd door de Tweede Kamer. De volledige tekst van de vergadering is hier te lezen. De vergadering is ook te zien via deze link en heeft een behoorlijk lange schorsing dus na Koolmees even Blok aanklikken en je kunt de beantwoording en het debatje zien.

Voor alle informatie