Oosterhamrikzone: beperking walgebruik, nieuwe verkeersroute, ligplaatsen in gedrang

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door DirkVanDriel (Overleg | bijdragen) op 11 okt 2020 om 08:03

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Laatste nieuws


Voorgeschiedenis


Op 6 juni 2005 stuurt de gemeente een aangetekende brief aan de bewoners van de Oosterhamrikkade zz waarin zij stelt dat alle oevergebruik op termijn zal moeten verdwijnen. De brief lijkt op een aanzegging waar geen besluitvorming aan ten grondslag heeft gelegen.

In 2006 doet toenmalig wethouder Willem Smink de toezegging dat er geen ligplaatsen zullen verdwijnen en dat er bruikleenovereenkomsten voor de groene oevers kunnen komen.

De gemeente ontkent de laatste toezegging domweg met een verwijzing naar de brief van 6 juni 2005


In 2008 wordt het bestemmingsplan Waterrand in de gemeenteraad behandeld. Hierin wordt via een amendement ook het oevergebruik en de plaatsing van schuurtjes vastgelegd. Dit raadsbesluit wordt vervolgens weer teruggetrokken, omdat "het amendement in strijd is met de beleidsmatige onderbouwing van het bestemmingsplan en doordat er nu onderling conflicterende voorschriften zijn". In september komt het college van b & w met een nieuw bestemmingsplan, waarin de tuintjes en schuurtjes sterk gekrompen zijn, alles is 3x kleiner dan in eerste instantie door de gemeenteraad besloten is.

In oktober 2009 wordt het bestemmingsplan Waterrand door de gemeenteraad vastgesteld, met het gewijzigde amendement. De bewoners tekenen vervolgens bij de provincie bezwaar aan tegen het bestemmingsplan, dat in mei 2010 door Gedeputeerde Staten wordt afgewezen.

Als laatste mogelijkheid om de drastische verkleining van tuinen en schuurtjes te voorkomen wordt door de bewoners een beroepsprocedure gestart bij de Raad van State. De bewoners komen met een zeer uitgebreid beroepschrift dat uiteindelijk ook zal worden afgewezen.

In 2011 is een start gemaakt met de Herziening Masterplan Oosterhamrikzone, het project beoogt de oude visie voor de Oosterhamriktracé, “de radiaal wakker gekust” te herzien.

In oktober 2013 wordt een "Routekaart" gepresenteerd als een plan van aanpak. Citaat: "Aan de zijde van de Oosterparkwijk richten we de oevers - waar mogelijk - als een openbare groene oever in. Onderdeel hiervan is de herindeling van de tuinen van de woonbootbewoners aan de Oosterhamrikkade zz, van de Zaagmuldersweg tot aan het Van Starkenborghkanaal. Vanuit het bestemmingsplan Waterrand en de daarbij behorende uitspraak van de Raad van State, liggen de richtlijnen van deze herindeling vast. Globaal komt het erop neer dat de tuinen van deze woonbootbewoners worden teruggebracht naar 1/3e deel van de lengte van de woonboot met daarnaast de mogelijkheid tot een klein schuurtje. Gezien de grote verscheidenheid aan woonboten, entrees, bestaande objecten zoals bomen en vergunde bijgebouwen wordt maatwerk geleverd bij deze herinrichting."