Kort verslag bespreking rapport Tandem BV over revitalisatie Woonschepenhaven

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Vandaag heeft het WCG eindelijk het rapport met de knelpunten van de renovatie op het stadhuis besproken met wethouder Van der Schaaf.

Het heeft helaas niet veel nieuws opgeleverd. Bij deze een korte samenvatting.

Op een aantal punten is vooruitgang te verwachten.

  • De buitendijk zal in overleg met de haven worden ingericht, daarbij zal het granulaat verwijderd worden als de haven daar om vraagt.
  • Er zal een peiling van de baggerdieptes plaatsvinden, in principe door de gemeente samen met 1 of 2 bewoners en het WCG.
  • Het damwandprofiel zal in principe op een veilige manier worden afgewerkt op de plaatsen die algemeen toegankelijk zijn.
  • Afbreekbeveiliging gasleiding in de nutskast. Indien er B-kleppen nodig zijn (waarschijnlijk), dan komen die er. De vraag ligt nu bij Enexis.

Andere zaken blijven slepen. De gemeente vindt het niet nodig dat het Waterbedrijf nader uitlegt waarom de gekozen oplossing veilig is. Wij vinden dat heel vreemd. Als er zoveel ongerustheid in de haven is over het systeem, dan ligt het voor de hand om de bewoners beter te informeren, bij voorkeur met een (technisch) rapport waaruit blijkt dat het veilig is. Verder is er bij de onderzoeker sterke twijfel of de waterleiding wel is aangelegd volgens het gekozen systeem, verankerd aan de bodem. Hier zal opnieuw naar gekeken worden.

Wij hebben gewaarschuwd dat de sluisdeur een zorgenkindje zal blijven omdat wij vermoeden dat de constructie niet bestand is tegen de voorbij scheurende beroepsvaart. En we zijn natuurlijk niet erg onder de indruk van de afmeervoorziening bij de sluis. Volgens de gemeente is de veiligheid en de bediening volgens de voorschriften.

Er zal door de gemeente nog eens nagevraagd worden of de nutskasten op de steigers van onder dicht gemaakt moeten worden.

Losstaande nutskasten op de binnendijk zullen uiteindelijk vastgezet worden. Hoe dat is ons nog niet duidelijk geworden.